دکتر عبدالحمید شریفیان
دیپلمات بورد جراحی زیبایی آمریکا (ID)
دکتر حمید شریفیان، پروانه کار در کردستان عراق دکتر حمید شریفیان، تاییدیه پروفسور فورنیه بعنوان فلوشیپ جراحی زیبایی دکتر حمید شریفیان، مدرک مستر کلاس جراحی زیبایی صورت دکتر حمید شریفیان، عضو آکادمی جهانی جراحی زیبایی
دکتر حمید شریفیان، عضو انجمن جهانی جراحی لاپاروسکوپی   دکتر حمید شریفیان، عضو انجمن جهانی جراحی لاپاروسکوپی
دکتر حمید شریفیان، تاییدیه وزارت بهداشت دبی دکتر حمید شریفیان، تاییدیه کار در دبی
 کتابهای دکتر شریفیان:

آب و الکترولیتها، دکتر حمید شریفیان بیماری های مغز و اعصاب، دکتر حمید شریفیان تروما و بیماریهای وریدی، دکتر حمید شریفیان آشنایی با جراحی های زیبایی، دکتر حمید شریفیان

خبرنامه زیبایی

اشتباه
ایمیل صحیح وارد کنید

جهت مشاوره اینترنتی یا تعیین وقت مشاوره حضوری، فرم مشاوره را پر کنید

مشاوره زیبایی