• مقاله (سینه)
  • 04 ارديبهشت 93
  • چاپ
در حال حاضر رایج‌ترین تقسیم‌بندی افتادگی سینه، تقسیم‌بندی آقای رگنالت (Regnault) است. اساس این تقسیم‌بندی بر محل نوک سینه نسبت به خطی که از چین زیر سینه کشیده می‌شود استوار است.

در حالت طبیعی چنانچه خط زیر سینه را رسم کنیم محل طبیعی نوک سینه باید 3 تا 4 سانتی‌متر بالاتر از خط مرسوم باشد. چنانچه این فاصله به یک تا دو سانتی‌متر برسد افتادگی سینه درجه یک است. در جراحی زیبایی سینه اگر نوک سینه بر روی خط قرار گیرد افتادگی درجه دو است، اگر به زیر خط زیر سینه بیاید درجه سه و اگر چند سانتیمتر پایین‌تر از این خط باشد افتادگی درجه چهار است.

گاهی اوقات پیش می‌آید که نوک سینه در محل طبیعی خود است ولی نسج زیر سینه به پایین خط کشیده شده و یا به عبارتی یله داده است، این حالت را افتادگی کاذب می‌نامند.


تقسیم بندی افتادگی سینه


افتادگی سینه

افزودن نظر جدید

مشاهده بر اساس نوع مطلب

مشاهده بر اساس نوع مقاله

خبرنامه زیبایی

اشتباه
ایمیل صحیح وارد کنید

جهت مشاوره اینترنتی یا تعیین وقت مشاوره حضوری، فرم مشاوره را پر کنید

مشاوره زیبایی