• مقاله (جوان سازی)
  • 07 خرداد 93
  • چاپ
اخیراً استفاده از PRP و سلول‌های بنیادی به همراه انتقال چربی طرفداران فراوانی پیدا کرده است. در این بین سلول‌های بنیادی اهمیت ویژه‌ای دارند. این اهمیت به این علت است که در زمان برداشتن چربی به همراه سلول‌های چربی، سلول‌های بنیادی اطراف عروقی نیز وجود دارند که می‌توان آنها را به کمک روش‌های خاصی از سلول‌های چربی و مایع همراه آن جدا کرد.

چنانچه این سلول‌ها را به بافت چربی آماده شده جهت تزریق اضافه کنیم. نتیجه انتقال چربی بهتر خواهد بود. اخیراً روش‌های مختلف انتقال چربی با هم مقایسه شده‌اند، در این مقایسه روش مرسوم انتقال چربی با روش انتقال چربی به همراه سلول‌های بنیادی مقایسه شده است، نتیجه به این ترتیب بوده است که در نهایت روش انتقال چربی ساده همانند روش انتقال چربی همراه با سلول‌های بنیادی بوده است با این فرق که در روش ساده جهت حصول نتیجه مطلوب گاهی لازم بوده است که تا چهار بار انتقال چربی تکرار شود تا هر بار آن مقدار چربی که باقی می‌ماند به مقدار قبلی اضافه شود ولی روش انتقال چربی با سلول‌های بنیادی، این تعداد انتقال را به یک بار کاهش داده است.

در نتیجه می‌توان چنین برداشت کرد که روش انتقال چربی با سلول‌های بنیادی سبب ماندگاری تعداد بیشتری از سلول‌های چربی می‌شود به ترتیبی که حتی پس از یک بار انتقال چربی نتیجه مطلوب حاصل می‌شود. البته باید توجه کرد که روش انتقال چربی به همراه سلول‌های بنیادی روشی گران و نیازمند تجهیزات خاص و صرف زمان بیشتری است.

در حال حاضر توصیه رایج به بیماران انتقال چربی این است که این بیماران انتقال چربی را حداقل دو بار آن هم به فاصله شش ماه از هم انجام دهند. انجام بار دوم الزامی نیست، چرا که اگر بیماری پس از یک بار انتقال چربی از نتیجه عمل راضی باشد دیگر نیازی به انجام بار دوم نیست ولی اکثر قریب به اتفاق بیماران پس از انجام دو بار انتقال چربی از نتیجه عمل راضی هستند و ندرتاً نیازی به انتقال چربی برای بار سوم وجود دارد.

افزودن نظر جدید

مشاهده بر اساس نوع مطلب

مشاهده بر اساس نوع مقاله

خبرنامه زیبایی

اشتباه
ایمیل صحیح وارد کنید

جهت مشاوره اینترنتی یا تعیین وقت مشاوره حضوری، فرم مشاوره را پر کنید

مشاوره زیبایی